Фінанси

Тендери

Плани закупівель

2022 рік

Кошторис на 2022 рік (1)

Кошторис на 2022 рік (2)

План асигнувань (1)

План асигнувань (2)

2021 рік

Кошторис на 2021 рік (1)

Кошторис на 2021 рік (2)

План асигнувань (1)

План асигнувань (2)

Баланс на 01 січня 2021 року. Форма №1-дс

Звіт про фінансові результати за 2020 рік. Форма №2-дс

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік. Форма №3-дс

Звіт про власний капітал за 2020 рік. Форма №4-дс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду. Форма №2м (1)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду. Форма №2м (2)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. Форма № 4-1м

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. Форма № 4-3м