Публічна інформація

СТАТУТ КЗО «Ліцей «Борисфен» ДОР

ЛІЦЕНЗІЯ на провадження освітньої діяльності

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23 квітня 2021 року, № Р-389/0/3-21 «Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти»

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Освітня програма на 2022-2023 навчальний рік

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ закладу освіти: Дніпропетровська обласна рада та Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником — Дніпропетровська область.

Ліцензований обсяг осіб, що можуть навчатися у закладі — 325 осіб, фактична кількість осіб, що навчаються у закладі (на 01.01.2023 р.) — 200 чоловік.

Мова освітнього процесу — українська.

На 01.01.2023 року наявних вакантних посад немає.

Матеріально-технічне забезпечення

У закладі діє пансіон на 160 осіб.

Річний звіт директора за 2021-2022 н. р.

Для навчання осіб з особливими освітніми потребами у наявності пандус до І поверху.