Танцювальний гурток «Алегро»

Керівник —

Шайкіна Лариса Василівна

Хореографічна діяльність дітей є одним із засобів естетичного виховання та фізичного розвитку. Її сутністю є розвиток художньо-творчих здібностей особистості дитини під час музично-хореографічної діяльності, формування вмінь і навичок хореографічно-творчої діяльності, музично-рухова активність, під час якої діти опановують, відтворюють танцювальні рухи; удосконалюють фізичну красу, зміцнюють здоров’я тощо. Основні завдання хореографічної діяльності вихованців:

-ознайомлення вихованців з поняттям «мистецтво танцю, хореографії», з хореографічними традиціями українського народу, засобами музичної виразності, формування пізнавального інтересу до хореографічного мистецтва;

-формування у здобувачів освіти початкових танцювальних умінь і навичок, координації рухів, орієнтування у просторі й колективі, взаємодії у парі, гурті;

-розвиток музичних здібностей, ритмічності, образної виразності, артистизму, зміцнення сили і рухливості кістково-м’язового апарату, фізичного та психічного здоров’я;

 -формування у здобувачів освіти творчої активності, відчуття характеру музики, уміння відчувати засоби музичної виразності та самостійно відтворювати їх у рухах;

-формування у вихованців гуртка пізнавальної, практичної, творчої, соціальної компетентності.

    Заняття гуртка відбувається з урахуванням вікових особливостей вихованців на принципах систематичності, послідовності, поступовості. Здобувачі освіти знайомляться з елементами рухів класичного, народного, бального танців, танцювальними комбінаціями на основі сучасної пластики, розучування їх та закріплення. Формами контролю за результатами хореографічно-творчої діяльності вихованців є їх участь у заходах до календарно-тематичних свят та в обласних конкурсах.