Соціально-психологічна служба

Вас вітає соціально-психологічна служба ліцею «Борисфен»

Соціально- психологічну службу  представляють:   

Соціальний педагог —

Дац Ніла Миколаївна

Практичний психолог — Красильнікова Наталія Іванівна

                  До складу соціально- психологічної служби входять також:

  • заступник директора з виховної роботи;
  • соціальний педагог;
  • практичний психолог;
  • педагог- організатор;
  • старший лікар;
  • класні керівники,вихователі (беруть участь за необхідності).

Соціально- психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.

  Основне призначення служби- психологічний і соціальний супровід дитини, надання їй психологічної, соціальної допомоги, вміння організувати її навчання, виховання, реабілітацію і адаптацію в суспільстві.

Мета: сприяння розуміння дітьми через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально- виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоровۥя, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.