Для вчителів суспільно-гуманітарного циклу

  1. Терещенко В.М.

    Навчально – методичний посібник: Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти / В.М. Терещенко, А.О. Панченков. – Харків: Соняшник, 2019. – 256 с.

У посібнику системно репрезентовано новації Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України 2019 року. Надано коментарі щодо сутності та специфіки відповідних норм з погляду історії мови та сучасного стану мовної системи. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів.

 2.  Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури: посіб. серії «Шкільна бібліотека» для 5 – 6 кл. закл. заг. серед. осв. / авт. – упор. М.Чумарна. – Львів: Світ, 2019. – 128с.  — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Посібник містить казки, міфи, легенди народів світу, що доносять відгомін із глибокого минулого і приховують у собі велику мудрість  предків. Вони дивовижно схожі між собою, хоча несуть на собі відбиток світоглядно – релігійних уявлень різних народів. Міфологічний словник, розміщений у посібнику, розкриває пояснення незрозумілих слів. Антологія може використовуватись під час вивчення літератури, культур різних народів на уроках та в позаурочний час.

3. Антологія. Казка в шкільному курсі літератури: посіб. для 5 – 6 кл. закл. заг. серед. осв. / авт. – упор. Ю.О. Морщавка. – Харків: Соняшник, 2019. – 304 с.  — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Посібник містить українські народні казки та казки українських письменників, казки народів світу та казки представників етнічних спільнот, які проживають на території України. Словнички, наведенні на сторінках книг, пояснюють маловідомі чи діалектні слова у творах, а також розкривають символізм окремих елементів казок у різних культурних традиціях.

Антологія може використовуватись під час вивчення літератури, культур різних народів, їх фольклору, на уроках і в позаурочний час.

4.  Сучасна художня література: посібник для 5 – 6 кл. закл. заг. серед. осв. / упоряд. О. Ніколенко, Л. Мацевко – Бекерська, Л. Сакович та ін. – Київ: Грамота, 2019. – 224 с.  — Серія «Шкільна бібліотека».

У посібнику вміщені художні твори сучасних авторів відповідно до навчальних програм з української та зарубіжної літератур інтегрованого курсу «Література». Художні твори представлені в українських перекладах. Тексти подано повністю, скорочено або в ключових епізодах. У виданні також є інформація про письменників, аналіз основних сюжетних ліній, образів, коментарі, пояснення незрозумілих слів. Посібник не повторює зміст підручників, а доповнює їх новими матеріалами, що допоможе розширити світогляд учнів, підвищити рівень їхньої загальної культури.

5.  Антологія. Пригоди й подорожі в шкільному курсі літератури: посібник для 7 кл. закл. заг. серед. осв. / упоряд. Н.Богданець – Білоскаленко, О.Фідкевич. – Київ: Грамота, 2020. – 192 с.  — Серія «Шкільна бібліотека».

Посібник містить твори класиків української, зарубіжної та літератур національних меншин України. Матеріал видання спрямований на розвиток особистості учнів, формування ключових і предметної компетентностей.

Основним методологічним принципом посібника є діяльнісно – компетентнісний підхід, який реалізовано через принципи діаголізму й текстоцентризму. Важливим завданням посібника є розвиток читацької компетентності учнів, що реалізується за допомогою системи запитань і завдань до тексту.

6. Сучасна література рідного краю: посібник серії  «Шкільна бібліотека» для 5 – 7 кл. закл. заг. серед. осв. / авт. – упор. Ю.О. Морщавка. – Харків: Соняшник, 2020. – 336 с.  — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Структура посібника має певну послідовність у розміщенні художніх творів – від фольклору до літературних творів – для кожного регіону України. Анкета «Цікаві факти …» розкриває цікаві факти з життя авторів, а компетентнісні запитання після кожного блоку творів допомагають поглибити та перевірити свої знання сучасного літературного процесу в Україні.

7. Івасюк О.

   Сучасна художня література: посібник  для  7 кл. закл. заг. серед. освіти. – Чернівці: Букрек, 2020. – 208 с.  — (Серія «Шкільна бібліотека»).

Пропонована хрестоматія містить тексти авторів української, зарубіжної та літератури національних спільнот. У посібнику можна не тільки дізнатися про письменників, а й перейти за посиланням і погортати їх стрічки в соцмережах. За QR – кодами можна знайти посилання на відео, у якому автор більше розповість про себе та твір. Такі засоби подачі інформації роблять посібник оригінальним , інтерактивним та є функціонально доцільними в цьому виданні.

8.   Антологія. Фантастика й реальність в шкільному курсі літератури: посібник  серії «Шкільна бібліотека» для 7 кл. закл. заг. серед. осв. / уклад. Т.Качак, О.Тебешевська. – Київ: ВЦ «Академія», 2020. – 224 с. 

Дивовижне й чарівне, які малює увага, можна побачити в буднях і святах, у загадкових явищах і вчинках людей. Саме такі взаємозв’язки фантастики й реальності розкривають твори антології, дібрані відповідно до навчальних програм у шкільному курсі літератури для 7 класу. Вони покликані зробити захопливим і змістовним самостійне, позакласне читання і в такий спосіб доповнити зміст підручників. А ще антологія знайомить із письменниками, спонукає поміркувати над прочитаним, дати волю своїй уяві й, можливо, відтворити її картини у власному творі.

9. Бандровський О.Г.

Цікаві факти з історії давніх часів: посібник  серії «Шкільна бібліотека» для 5 – 6 кл. закл. заг. серед. осв. / О.Г.Бандровський. – Київ: Генеза, 2019. – 176 с.  — Серія «Шкільна бібліотека».

Навчальний посібник відкриває новий широкий світ історичних знань, у якому оживає пам’ять багатьох народів і стає зрозумілим сьогодення.  Читач зможе відчути себе і мандрівником, і слідчим, і вченим, адже пізнання стародавньої історії потребує уваги, наполегливості й зацікавленості, дізнається безліч нових імен, географічних назв, невідомих фактів і подій.

10. Васильків І.Д., Паршин І.Л., Островський В.В.

Перший український король: посібник  серії «Шкільна бібліотека» для 7 кл. закл. заг. серед. осв. / І.Д.Васильків, І.Л.Паршин, В.В.Островський. – Тернопіль: Астон, 2020. – 160 с. 

Посібник містить додатковий  пізнавальний матеріал до уроків історії в 7 класі.  Він стане в нагоді тим, хто хоче дізнатися більше про життя та діяльність короля Данила, навчитися зіставляти різні види історичних джерел і трактування подій. Запропоновані тексти і завдання відповідають віковим особливостям, заохочують до пошуку нової інформації, відповідей на свої запитання. Книжка орієнтована на учнів 7 класу, а також усіх, хто цікавиться історією.

11. Васильків Д.

Правління князів: походи й реформи: посібник  серії «Шкільна бібліотека» для 7 кл. закл. заг. серед. осв. / І.Д.Васильків, І.Л.Паршин, О.Я.Басюк, М.І.Костікова, В.В.Островський. – Тернопіль: Астон, 2020. – 160 с. 

Посібник містить додатковий  пізнавальний матеріал до уроків в 7 класі. Стане в пригоді тим, хто хоче дізнатися більше про життя та діяльність князів Русі – України. Автори розглядають оригінальні та цікаві підходи до вивчення Середньовіччя. Запропоновані тексти, ілюстрації  і завдання відповідають віковим особливостям, сприятимуть формуванню історичної компетентності. Посібник орієнтований на усіх, хто цікавиться історією, прагне вміти зіставляти різні тлумачення історичних фактів та робити свої висновки.

12. Удовік С.Л.

       Україна дивує! : посібник  серії «Шкільна бібліотека» для 5 — 9 кл. закл. заг. серед. осв. / С.Л.Удовік. – Київ: Саміт — книга, 2020. – 152 с.  –   (Серія «Шкільна бібліотека»).

 У книжці розповідається про 100 кращих куточків України, визначні пам’ятки             архітектури та природи, їх історію. Нариси чудово ілюструють дивовижне   розмаїття України та яскраво описують її історію від давнини до сьогодення.

 Книжка заохочує до більш детального вивчення історії України.

13. Секиринський Д.О.

Величні собори України епохи Середньовіччя: посібник  серії «Шкільна бібліотека» для 7 кл. закл. заг. серед. осв. / Д.О.Секиринський. – Тернопіль: Астон, 2020. – 144 с.  – (Серія «Шкільна бібліотека».).

З цікавих нарисів посібника учні дізнаються про архітектурні пам’ятки Русі – України періоду середніх віків та про відомих історичних осіб, чиїми іменами пов’язана доля середньовічних храмів. Компетентнісні практично орієнтовані завдання активізують самостійну роботу, мотивують вивчати історію нашого краю. Текст посібника співвідноситься з темами чинної навчальної програми з історії та стане у пригоді здобувачам освіти під час опанування відповідних тем.

14.Терещенко А.І.

Мистецтво в нашому житті: діалог традицій і новаторства : посібник для 7 кл. закл. заг. серед. осв. / А.Терещенко. – Київ: Генеза, 2020. – 96 с.  – (Серія «Шкільна бібліотека»).

Книжка допоможе ще більше зануритися в цікавий і захопливий світ мистецтва, більше пізнати секрети декоративно – ужиткового мистецтва,  архітектури, дизайну, сучасних музичних напрямків. Матеріали цього видання можна використовувати під час виконання різних проєктів.